Zapraszamy

Witamy na stronie naszego Towarzystwa. Znajdą tu Państwo informacje o celach i organizacji naszego Towarzystwa oraz o działalności Zarządu i poszczególnych oddziałów regionalnych. Nadrzędnym celem Towarzystwa jest działanie na rzecz osób z wyłonioną stomią oraz inicjatywy zmierzające do zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problemów życia ze stomią.

Zapraszamy na nasz fanpage: FB